Anmäla restaurang corona

Ingen anmälan till Arbetsmiljöverket av allvarliga tillbud som …

Ingen anmälan till Arbetsmiljöverket av allvarliga tillbud som inträffar från och med den 1 april 2022 med anledning av exponering för covid-19 – Arbetsmiljöverket

Det är viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt …

Coronaviruset – Arbetsmiljöverket

19 jan. 2023 — Arbetsgivare har ett ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. För vård- och omsorg finns särskilda …

Det är viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Arbetsgivaren behöver även se över behovet av personlig skyddsutrustning.

Information till arbetsgivare om covid-19

Information till arbetsgivare om covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Nej. Du behöver inte anmäla till någon att du har fått covid-19. Det är sjukvården som har anmälningsplikt. Har du som privatperson tagit ett självtest behöver …

På den här sidan finns information om hur du som arbetsgivare kan underlätta för de anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till enskilda och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus) — Folkhälsomyndigheten

Coronaviruset finns kvar — men restriktionerna är borta. Nu kan livet som livsmedelsföretagare förhoppningsvis börja återgå till det mer normala igen.

Frågor och svar som riktar sig främst till allmänheten.

Regler för servering med anledning av coronaviruset och …

22 nov. 2022 — Corona-smittan finns dock fortfarande runt omkring oss. … Är det något speciellt ett företag, till exempel en restaurang, bör tänka på när …

Coronapandemin – frågor och svar – Livsmedelsverket

Coronapandemin – frågor och svar

… om allvarliga tillbud som har med corona att göra kommer från hotell och restaurang. … Alla branscher anmodades inte att anmäla tillbud förra året.

De flesta åtgärder mot covid-19 har tagits bort

Få coronatillbud i branschen – Hotellrevyn

Hotell och restaurang återfinns först på plats tolv av branscherna, … har haft koll på att de ska anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronasmitta, …

Få anmälningar om smitta i branschen – Hotellrevyn

Få anmälningar om smitta i branschen | Hotellrevyn

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger innehåller information om begränsningar restaurangernas verksamhet och tillsyn. Anvisningarna ger närmare …

Utbildningssektorn hamnar i topp när det gäller anmälningar om allvarliga coronatillbud. Hotell och restaurang återfinns först på plats tolv av branscherna, med 351 anmälda tillbud.

Restauranger och coronavirus – Företag eller organisation

Restauranger och coronavirus – Information och vägledning – Företag eller organisation – Aluehallintovirasto

30 dec. 2022 — Det gäller oavsett om maten är inhandlad i butik eller ätits på restaurang eller en tillställning. Genom att anmäla matförgiftningen kan du …

Livsmedel och dricksvatten – Krisinformation.se

Keywords: anmäla restaurang corona